Välkommen till en strategisk ekonomipartner

LB Företagsekonomi AB

Auktoriserad redovisningskonsult med utbildad företagsekonom som personlig kontaktperson.

Ekonomi i mobilen
Affärsrådgivning

Affärsrådgivning som kan styra din verksamhetsekonomi

Digitala verktyg

Jobba digitalt med oss på LB Företagsekonomi AB

Färdiga mallar

Beställ olika typer av mallar som förenklar ditt eget arbete

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor

Affärsrådgivning

”För att driva en verksamhet krävs det att man arbetar proaktivt.”

Rådgivning
Vi erbjuder affärsrådgivning som kan styra din verksamhetsekonomi.

Vi hjälper till att analysera olika faktorer som kan påverka företagets utveckling, och att välja den mest optimala utvecklingen för din verksamhet.

Lönsamhet
Produktivitet och effektivitet gör en positiv effekt i företagets lönsamhet. Avkastning är en konsekvens av hur företaget har nyttjat kapital, kapacitet och möjligheter.

Med en tydlig plan, kommer en stadig utveckling.

Använd information som finns inom din bransch. Ordna, planera och ta fram prognoser för olika scenarier.

Jobba digitalt med oss

Vi hjälper dig att skapa en tydlig verksamhetsplan

Jobba digitalt med oss

Vill du kunna hantera och lämna dina underlag till oss på redovisningsbyrån på enklast möjliga sätt? Vi kan nu erbjuda ett flertal smarta webbtjänster som ger dig full kontroll över ditt företag var du än är. Med webbtjänsterna automatiserar du din hantering av kvitton och leverantörsfakturor och sparar samtidigt både tid och pengar.

Smidig fakturering

Smidig fakturering

Att få iväg sina fakturor i tid är ett vanligt problem bland småföretagare. Med Fakturering kan du enkelt skapa och skicka dina fakturor direkt i mobilen eller på webben. Du jobbar mot samma källa som oss på byrån och med direkt synk. Du kan alltså i realtid se vilka fakturor som skickats och vilka som är betalda eller obetalda.

Fota dina kvitton och ladda upp dem direkt

Med funktionen Kvittohantering fotar du dina kvitton i Björn Lundén-appen och laddar upp dem direkt till oss på byrån. Du får större kontroll över alla kvitton och vi kan arbeta vidare med dem direkt.

Fota dina kvitton
Jobba i mobilen

Godkänn och betala leverantörsfakturorna i mobilen

Med funktionen Attest kan du godkänna företagets leverantörsfakturor och kvitton i datorn, plattan eller mobilen. Du kan även få aviseringar via pushnotiser eller mejl när det är dags att godkänna en faktura. Detta innebär ett säkrare och snabbare attestflöde och risken för felaktiga eller försenade betalningar minskar. För att effektivisera arbetet ytterligare kan du koppla webbtjänsterna via en bankintegration till Nordea, SEB eller Handelsbanken och betala dina leverantörsfakturor i samband med attest.

Fota dina kvitton och ladda upp dem direkt

Med funktionen Kvittohantering fotar du dina kvitton i Björn Lundén-appen och laddar upp dem direkt till oss på byrån. Du får större kontroll över alla kvitton och vi kan arbeta vidare med dem direkt.

Full koll på företagets ekonomi
Jobba digitalt
Jobba digitalt

Kommunicera direkt med oss på redovisningsbyrån

I Björn Lundén-appen finns en meddelandefunktion som ger dig möjlighet att kommunicera med oss på redovisningsbyrån, i direkt anslutning till en viss leverantörsfaktura eller ett visst kvitto. Det kan t ex handla om att vi behöver ett förtydligande kring ett underlag eller att du undrar om en specifik utgift är avdragsgill eller inte.

Jobba smidigare digitalt med din redovisningsbyrå!

Om oss

LB Företagsekonomi grundades 2012 av Patricia Brunstorp och sedan dess är vårt fokus att ge stöd åt våra kunder med deras ekonomiska struktur via strategisk planering.

Appset image

Vår vision inom redovisning är att fortsätta vårt arbetssätt med en konkret kompetensutveckling som uppfyller alla förväntningar från våra kunder samt visualisera den positiva effekt av hur kundens verksamhet utvecklas. Vi ser oss som en stark samarbetspartner i ert arbete med olika myndigheter som är involverad i kundens verksamhet.
Att anpassar våra arbetsrutiner inom miljövänlig teknik är den viktigaste inriktning som LB Företagsekonomi AB har idag.

Appset image

Mallar som du kan beställa oss hos

Vissa mallar är i pdf-format och kan inte sparas ifyllda om du använder Adobe Reader.

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Anmälan om gemensam bostad
 • Anställningsavtal
 • Anställningsavtal, engelska
 • Anställningsavtal, tyska
 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Arvskifte
 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Avskedande, besked
 • Avskedande, underrättelse
 • Avtal om direktpension
 • Avtal om förmånsbil
 • Betalningspåminnelse
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa
 • Bodelningsförrättare makar, ansökan om
 • Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
 • Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Bostadsarrende
 • Bouppteckning
 • Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Faktura – momsfri
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Faktura hushållstjänster
 • Faktura, engelska – Invoice
 • Fakturamall
 • Fakturamall ROT-arbete
 • Framtidsfullmakt
 • Fullmakt (enkel)
 • Fullmakt Fastighetsförsäljning
 • Följesedel
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse – rörelse
 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Gåvobrev, aktier
 • Gåvobrev, bostadsrätt
 • Gåvobrev, fastighet
 • Gåvobrev, lös egendom
 • Handelsbolagsavtal
 • Handpenningavtal, fastighet
 • Hyresavtal, lokal
 • Hyresavtal, lägenhet
 • Hyresavtal, lös egendom
 • Hyresavtal, villa
 • Hyresavtal, villa
 • Inkassokrav
 • Innehavareskuldebrev
 • Jordbruksarrende
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kassarapport
 • Kommissionsavtal
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Konsultavtal, engelska
 • Kontrollbalansräkning
 • Korttidspermittering, avtal
 • Kreditfaktura
 • Kvittningsmedgivande, förskottssemester
 • Köpeavtal, lös egendom
 • Köpebrev fastighet
 • Köpekontrakt, fastighet
 • Körjournal
 • Ledighetsansökan
 • Likviditetsbudget
 • Lägenhetsarrende
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Offertförfrågan
 • Offertmall
 • Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
 • Orderbekräftelse
 • Orderskuldebrev
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy, extern
 • Personuppgiftspolicy, intern
 • Proformafaktura
 • Provanställning upphör
 • Reklamationsblankett
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Resultatbudget
 • Revisionsberättelse – bostadsrättsförening
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Samarbetsavtal
 • Samboavtal
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Sekretessavtal
 • Servitutsavtal
 • Sjukersättning – besked
 • Sjukfrånvaro, redovisning av
 • Sjukförsäkran
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Socialavgiftsavtal
 • Sponsoravtal
 • Stadgar, bostadsrättsförening
 • Stadgar, ekonomisk förening
 • Stiftelseurkund
 • Styrelsemötesprotokoll
 • Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
 • Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • Testamente
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tillfällig hyressänkning, avtal
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Underbiträdesavtal
 • Underrättelse till Panthavare
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
 • Uppdragsavtal hushållstjänster
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
 • Utvecklingssamtal
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska
 • VD-instruktion
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
 • Överenskommelse om att anställning upphör
 • Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)

VÄLKOMMEN TILL EN STRATEGISK  EKONOMIPARTNER

Utbildad företagsekonom som personlig kontaktperson.
Auktoriserad redovisningskonsult.

Välkommen till LB Företagsekonomi AB. Vi är en auktoriserad redovisningskonsult som erbjuder ekonomi och administrativa tjänster. Hos oss kan du få hjälp med löpande bokföring och rapportering till upprättande av årsredovisning, deklarationer och skatterådgivning.